Skip links
Nom i cognoms Càrrec Telèfon Adreça electrònica Dijous Divendres
1r assistent tardasopar matídinar
2n assistent tardasopar matídinar
3r assistent tardasopar matídinar
4t assistent tardasopar matídinar
140€ Assistència al congrés, sopar, allotjament, esmorzar i dinar (Els / les membres d'una associació o entitat periodística / relacionada amb els mitjans de comunicació i la publicitat tindran un 20% de descompte)
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
  • Si les previsions d’assistència al Congrés Interpirinenc de Mitjans de Proximitat (CIMP) superessin la capacitat, es respectarà rigorosament l’ordre de data d’inscripció i pagament de la mateixa.
  • L’organització del Congrés es reserva el dret d’admissió.
  • Data límit d’inscripció 16 d’octubre de 2019.
  • A partir del 14 d’octubre no es retornarà cap import.
Autoritzo que el meu nom i cognoms, nom d’empresa i població es publiquin a la pàgina web del CIMP al llistat d’assistentsNo autoritzo que el meu nom i cognoms, nom d’empresa i població es publiquin a la pàgina web del CIMP al llistat d’assistents